Smithsonian National Museum of Natural History, Department of AnthropologyUnmasking the Maya

 

Slijkibal A’yejetik

Ay jun miyon batz’il winik antzetik ta Mejiko sok Guatemala (Watemala) ayik ta slum sk’inal te jbrinkoetike. Sujt xbajtik ta ti’ti’ ja’ te mach’atik ma’yuk sjun ya xbajtike, te batz’il winiketike ja’ syijil k’analik te mach’atik akuxinik ta ach’ balamilal te lek na’bil stojol te bit’il ayik li’ ta bayotike, soknix ta sp’ejel balamilale. Yal jtul cheb te jbrinkoetik ya sna’ik stojol te lom ak’ubik ta p’olmal namej ta lumlumtik yu’un te jbrinkoetike sok te Mejiko te bit’il aytonax ta olil yoxbajk’ ja’wile. Ay binti lek snak’ojik te batz’il winiketik ya’tike. Ta patil te lom bayelix ja’wil te me’baile sok te ma’yuk ich’el ta muk’e, ay j-olil ya spasik tulan la smak sitik yu’un ya sk’anik ich’el ta muk’ sok la slapbe sk’ojik te Sapatistaetike. Te mach’atik ya sle stak’inik te ya xbajtik ta le a’tel ta yan balamilale ya sjelbel sk’u’ spak’ik jich ya spas sbaik ta jkaxlan. Ja’ jich ya snak’ sbaik a te batz’il winiketike, snak’o sbaik, smakoj sitik, ja’ jich ta slum sk’inalik a sok ta muk’ul lumlumtik soknix ta yantik te banti ay te jlumaltik Mejikoe.

 

Theatre Group Photo

¡Tija “Bolom Chon”!

Sk’asesel:
“Balam chan ta ch’ulchan,
Balam chan ta balamilal,
Koxkox awakan
Balam chan
Najtik awakan,
Balam chan”.

 

Ayix ta jtab ja’wil, jchajp batz’il winik antzetik. Te ja’ sbil Sna Jtz’ibajome, la xcha’ ak’beikxan yan ya’yej te jme’tik tatik ta Chyapae sok ta Mejikoe. Ay yak’obil elawal yu’unik benemik sok ta sp’ejel slum sk’inal te Chyapae. Baemik ta yan balamilal, sok bayel lumlumtik sbentayeik ta Estados Unidos (Estaros Uniros). Bayuk yak’ik ta ilel te ya’telik jich bit’il ta -Smithsonian, ta muk’ul nail nopuniletik, sok ta yantik te ya yich’ikbel ik’el yu’un te j-a’teletik te ma’yuk sjunike – binti ya sk’anike yu’un ya xkux yo’tanik sok ya ya’yantaik te bit’il ay swokolike. Te Sna Jtz’ibajome ya spasbe sk’in te stalel xkuxlejal te batz’il winiketik te yu’un jich ya xlok’ smajkil sit a te bitik lom chopol ya xtale. Ja’ jich ay sk’oplal te bit’il ya x-a’tejike te jich ya yak’ik ta ilel a te bit’il ay xkuxlejalik te pajel cha’wejbele.

 

Mamaletik Mayaetik Ya'tik Talel Kuxlejal Spukel K'op
Slijkibal
Ay Yan
Departmento de Antropologia
J'a'teletik
Tz'ibetik
 

Borde tejido

 

Español
http://anthropology.si.edu/maya/esp/

Tzeltal
http://anthropology.si.edu/maya/tze/

Tzotzil
http://anthropology.si.edu/maya/tzo/

English
http://anthropology.si.edu/maya/